Official PGA TOUR Headshots

Jose Toledo current official PGA TOUR headshot
(Photo by: Chris Condon/PGA TOUR)